SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Bạc Liêu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 1 từ ngày 28/01/2022

Bạc Liêu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 1 từ ngày 28/01/2022

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 28/01/2022).
THÔNG BÁO
Hôm nay : 21